Yuki

Yuki 125i Coral – novinka 22

Yuki 125i Falcon

Yuki 125i Matrix

Yuki 125i SE – novinka 23

Yuki 125i SM – novinka 23

Yuki 125i Via – novinka 23

Yuki 125i Vox

Yuki XTR II 125i